در بازار گاز چه خبر است؟

در بازار گاز چه خبر است؟ به گزارش ام آی جی تی قیمت تك محموله های ال ان جی در بازار گاز شمال شرق آسیا در هفته منتهی به ۱۵ ماه ژانویه، با دو سنت افزایش نسبت به هفته قبل به ۵.۴۶ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافت و در بازار گاز جنوب غرب اروپا هم قیمت تك محموله ها با ۱۵ سنت افزایش نسبت به هفته قبل به ۳.۶۵ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش پیدا كرد.


به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، در منطقه آسیا قیمت پیشنهادی از جانب عرضه كنندگان تحت تأثیر وقوع آتش سوزی در خط لوله "صباح-سارواك" شركت پتروناس عامل افزایش اندك قیمت تك محموله ها در بازار گاز شمال شرق آسیا شد. این امر سبب شده است تا شركت پتروناس برای تأمین محموله های قراردای خود به خرید از بازار تك محموله ها اقدام نماید كه درنتیجه سبب افزایش قیمت پیشنهادی از جانب عرضه كنندگان شده است.
خط لوله"صباح-سارواك" یكی از منابع اصلی تأمین گاز خوراك ورودی مجتمع "بن طلوع" به ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن در سال است. در عین حال طبق گزارش موسسه " آرگوس" قیمت تك محموله ها برای تحویل در نیمه اول ماه فوریه با ۸ سنت افزایش نسبت به گزارش هفته قبل به ۵.۶۱ دلار در هر میلیون بی تی یو و برای تحویل در نیمه دوم همین ماه با ۶.۵ سنت افزایش به ۵.۳۴ دلار در هر میلیون بی تی یو ارزیابی شده است.
با عنایت به پیشبینی اعتدال دمای هوا برای ماه مارس، انتظار می رود با عنایت به عرضه مناسب تك محموله ها به این بازار، قیمت تك محموله ها برای تحویل در ماه مارس روندی نزولی داشته باشد و قیمت تك محموله ها برای تحویل در این ماه در حدود ۴.۹ دلار در هر میلیون بی تی یو ارزیابی شده است. در عین حال افزایش تفاوت فاصله قیمت بین منطقه "آتلانتیك" و "پاسیفیك" سبب شده است تا بخش بیش تری از محموله های ال ان جی آمریكا به بازار شمال شرق آسیا روانه شود.
اما در بازار گاز جنوب غرب اروپا با وجود كاهش قیمت گاز در بازارهای اصلی این منطقه تقویت ارزش یورو در مقابل دلار طی هفته گذشته عامل اصلی افزایش قیمت گاز طی هفته گزارش است.
با عنایت به این كه قیمت گاز همچنان از نظر ارزش حرارتی مساوی نسبت به نفت به میزان قابل توجهی در سطح پائین تری قرار دارد و در شكل زیر هم نشان داده شده است، تفاوت قابل ملاحظه قیمت گاز در این شرایط همچنان می تواند عامل موثری برای افزایش مصرف گاز بخصوص در بخش نیروگاهی منطقه اروپا شود.

تولید گاز شیل چین
در سال ۲۰۱۹ شركت های"سینوپك" و "پتروچاینای" چین در پاسخ به درخواست دولت این كشور برای تأمین تقاضای فزاینده داخلی گاز، تولید گاز شیل خویش را افزایش داده اند. در سال ۲۰۱۹ مجموع تولید گاز شیل این دو شركت با ۴۱ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۱۵.۳۸ میلیارد متر مكعب رسید. تولید گاز شیل شركت" پتروچاینا" كه بزرگترین تولید كننده گاز چین است با ۸۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۸ میلیارد مترمكعب و تولید گاز شیل شركت"سینوپك "با ۱۱درصد افزایش طی این دوره به ۷.۳ میلیارد مترمكعب درسال افزایش یافته است.
طبق اعلام مدیریت كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژی، انتظار می رود تولید گاز شیل چین در سال ۲۰۲۰ تحت تأثیر افزایش سرمایه گذاری و درخواست دولت برای افزایش تولید داخلی گاز با رشد بیش تری ادامه یابد. طبق سند پنج ساله تدوین شده اداره انرژی چین تولید گاز شیل چین تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ میلیارد متر مكعب در سال افزایش یابد كه به معنای دو برابر شدن تولید گاز شیل در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ است.
طبق اعلام شركت "پتروچاینا" تولید گاز شیل این شركت در سال ۲۰۲۰ با ۴ میلیارد مترمكعب افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۲ میلیارد مترمكعب و تولید گاز شیل شركت "سینوپك" با ۴۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۰میلیارد متر مكعب در سال خواهد رسید كه ۸ میلیارد متر مكعب پائین تر از هدف تعیین شده از جانب اداره انرژی چین است.

همانگونه كه در تصویر فوق نشان داده شده، تولید گاز شیل چین از سال ۲۰۱۸ روندی صعودی داشته است و انتظار می رود در سال۲۰۲۰ به بیشتر از ۲۰ میلیارد مترمكعب در سال افزایش یابد.
تولید گاز شركت "پتروچاینا"در سال ۲۰۱۹ با ۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۷۳ میلیارد مترمكعب در سال رسید. چین دومین كشور دارنده ذخایر گاز شیل جهان بعد از آمریكاست و حجم ذخایر قابل استحصال گاز شیل این كشور ۳۱ تریلیون مترمكعب برآورد شده است. با این وجود ذخایر شیل گاز چین در مناطق كوهستانی واقع شده است كه فاقد زیرساخت های مناسب بوده و به علت مشكلات در حفاری سبب افزایش هزینه تولید گاز از منابع غیر متعارف گاز شیل این كشور شده است.
چشم انداز كوتاه مدت بازار ال ان جی
طبق گزارش موسسه "آرگوس"، واردات ال ان جی منطقه اروپا طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تحت تأثیر كاهش رشد ظرفیت مایع سازی جهانی و رشد تقاضای منطقه آسیا كاهش خواهد یافت. طبق پیشبینی این موسسه ظرفیت اسمی مایع سازی جهان از ۴۳۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ به ۴۶۵ میلیوت تن در سال ۲۰۲۱ و به ۵۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت كه رشد آن در مقایسه با چند سال قبل تنزل یافته است و به منظور تأمین تقاضا باید طرح های جدید مایع سازی راه اندازی شود.
در حالیكه واردات ال ان جی اروپا از سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است اما رشد تقاضای منطقه آسیا به اندازه ای نبوده است تا قادر به جذب ظرفیت های جدید اضافه شده باشد. طبق پیشبینی ها، ظرفیت تبدیل مجدد به گاز در خارج از منطقه اروپا از ۵۸۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۶۲۲ و ۷۲۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت كه بیشتر از ظرفیت های جدید مایع سازی جهانی در این دوره است.

از آغاز سال ۲۰۲۰ رشد تولید مجدد به گاز از رشد ظرفیت مایع سازی جهان فراتر خواهد رفت و با عنایت به این كه بخش قابل توجهی از طرح های تبدیل مجدد به گاز در منطقه آسیا در حال ساخت است این امر سبب خواهد شد بخشی از این ظرفیت های جدید تولید به مقصد آسیا روانه شود. علیرغم این كه احتمال می رود بعضی از طرح های مایع سازی و تبدیل مجدد به گاز به مرحله نهائی ساخت نرسند، با این وجود رشد ظرفیت تبدیل مجدد گاز از راه راه اندازی مجتمع های شناور ذخیره سازی و تبدیل مجدد به گاز به علت زمان ساخت كوتاه تر بسیار محتمل خواهد بود.

همانگونه كه در نمودار فوق نشان داده شده است، انتظار می رود بیش تر پایانه های تبدیل مجدد به گاز در چین و سایر اقتصادهای نوظهور منطقه آسیا كه فاقد ظرفیت مورد نیاز برای تولید برق است، راه اندازی شود. در سال ۲۰۱۹ واردات ال ان جی چین ۹.۶۴ میلیون تن بوده است كه به ظرفیت تبدیل مجدد به گاز این كشور به میزان ۵.۶۷ میلیون تن در سال بسیار نزدیك بوده و این در شرایطی است كه با ادامه سیاست دولت برای جایگزینی گاز با زغال سنگ واردات ال ان جی این كشور طی سالهای آینده روندی افزایشی خواهد داشت.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضای گاز چین تا سال ۲۰۲۴ سالانه ۸ درصد افزایش خواهد یافت و این كشور را با محدودیت ظرفیت تبدیل مجدد با گاز مواجه خواهد ساخت. همینطور هند هم با رشدی مشابه با چین با همین محدودیت روبرو خواهد شد.
در عین حال با وجود پیشبینی كاهش تقاضای ال ان جی ژاپن و كره جنوبی، بخشی از كاهش با افزایش تقاضا از جانب اقتصادهای نوظهور در منطقه آسیا جبران خواهد نمود. علاوه بر این به علت هزینه كمتر حمل محموله ها به منطقه اروپا بخصوص محموله های ال ان جی آمریكا بخشی از ظرفیت های جدید به مقصد اروپا روانه خواهد شد.
قرارداد شركت آرامكو عربستان سعودی با شركت های تولید كننده ال ان جی آمریكا
شركت"آرامكو"ی عربستان سعودی با شركت های آمریكایی بر سر عقد قراردادهای كوتاه مدتی برای اجرای طرح های ال ان جی به توافق رسید. با بهره برداری از این طرح ها ظرفیت مایع سازی عربستان ۱۳.۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. در فاز اول از این توافق انتظار می رود ۵ میلیون تن در سال به ظرفیت اولیه اضافه گردد و مابقی ظرفیت ها طی فازهای بعدی به بهره برداری خواهند رسید.
اهمیت این طرح ها برای این كشور از این منظر بیش تر خواهد بود كه عربستان می خواهد در بخش نیروگاهی خود از گاز طبیعی برای تولید برق استفاده نماید. این امر سبب خواهد شد تا استفاده از نفت خام بعنوان خوراك نیروگاهی كاهش پیدا كرده و این كشور مبادرت به صادرات بیشتر نفت خام كند. این اقدام عربستان سعودی مبین این مو ضوع است كه حتی در صورت كاهش تولید نفت، توان صادراتی نفت خام این كشور افزایش خواهد یافت.
افزایش واردات ال ان جی هند
با این وجود هند در نظر دارد به دلیل افزایش مصرف داخلی گاز خود و كمبود زیرساخت ها، ظرفیت تبدیل مجدد به گاز خویش را افزایش دهد. هند در نظر دارد تا سهم گاز طبیعی در سبد انرژی خویش را تا سال ۲۰۳۰ با ۹ درصد افزایش نسبت به سهم كنونی ( ۶ درصد ) به ۱۵ درصد برساند. بر مبنای اطلاعات منتشره انتظار می رود تقاضا برای گاز طی دوره سال مالی این كشور از آغاز ماه آوریل ۲۰۲۰ تا ماه مارس ۲۰۲۱ به ۵۸۶ میلیون متر مكعب در روز برسد و این روند افزایشی در سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ هم ادامه داشته و تقاضای گاز این كشور به ۶۰۶ میلیون متر مكعب در روز افزایش یابد. این در شرایطی است كه انتظار می رود هند در صورت به بهره برداری نرسیدن بموقع پایانه های تبدیل مجدد به گاز تا سال ۲۰۲۲ با محدودیت ظرفیت تبدیل مجدد به گاز مواجه شود.1398/11/06
13:32:05
5.0 / 5
4216
تگهای خبر: انرژی , اوپك , تولید , تولید نفت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز