یك مقام مسئول خبر داد:

بخشنامه آب امید صادر شد

بخشنامه آب امید صادر شد به گزارش ام آی جی تی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور اظهار داشت: بخشنامه های مربوط به طرح امید تدوین و صادر گردیده است.


به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا کشفی، روز پنجشنبه در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران، اظهار داشت: در طرح آب امید، بر مبنای الگوی مصرف کسانی که ۱۵ متر مکعب مصرف داشته باشند، بعنوان خوش مصرف، دو برابر این رقم پرمصرف و بیشتر از آن بعنوان بد مصرف تلقی می شوند. در این طرح، تمامی مشترکان بخصوص پرمصرف و بد مصرف که در دوره های گذشته مصارف بالایی داشتند به صورت خاص شناسایی شده و به این مشترکان اطلاع رسانی صورت می گیرد. به اینها روش های کاهش مصرف اطلاع رسانی می شود و اطلاعات و تخصص شرکت ها در ارتباط با روش های کاهش مصرف در اختیار کلیه مشترکان قرار می گیرد. وی ادامه داد: انتظار می رود بعد از اجرای طرح و تشویق مشترکان بتوانیم مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. امید است معافیت خوش مصرف ها از پرداخت آب بها که به آنها اطلاع رسانی می شود تشویقی برای کلیه مشترکان ما باشد که مصارف خویش را کاهش دهند. از مجموع مشترکان، حدود ۱۵ درصد که شامل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک است شامل این طرح هستند. کشفی همینطور در مورد طرح های فاضلاب اهواز توضیح داد: در این شهر دو عقب ماندگی در زیرساخت های فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی وجود دارد که در مورد دومین زیرساخت می توان گفت به غیر از مناطقی که از پیش در نظر گرفته شده بود کار خاصی انجام نشده است و در مورد آب های سطحی هم وزارت کشور و به تبع آن، شهرداری اهواز پیگیر حل موضوعات هستند و این ارتباطی با شرایط و شرح وظایف کاری وزارت نیرو ندارد. وی ضمن اشاره به فرسودگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی شبکه فاضلاب اهواز عنوان کرد: با وجود هزینه های انجام شده، تصفیه خانه اصلی شهر نهایی شده و تصفیه خانه غرب اهواز هم در مرحله فاینانس قرار دارد. به قول این مقام مسئول با موافقت مقام معظم رهبری، ۵۰ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده که حدود ۲۵ درصد آن تخصیص شده و مراحل انتخاب پیمانکار که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است در حال نهایی شدن است و قبل از آن، پیمانکار مربوطه کارهای اساسی را آغاز کرده و طرح نهایی و مصوب شده و به نحو مطلوبی انجام می شود. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور اضافه کرد: در این زمان کار بازسازی نقاط ریزشی که در هنگام بارندگی مشکل ساز و منجر به سرریز شدن فاضلاب می شد، شروع شده که بخشی انجام و بخش دیگر در دست انجام قرار دارد. تقریباً تمام شبکه فاضلاب اهواز پیش از شروع فصل بارندگی لایروبی شده و امید است مشکلات کمتری داشته باشد. کشفی در ادامه همینطور درباره افزایش تعرفه ها برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف اظهار داشت: حالا تعرفه ها به صورت پلکانی است. وقتی به صورت مثال ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان تعرفه آب بها است، این رقم متوسط است و الگوی مصرف بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان محاسبه و برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف مبلغ مازاد، تقسیم تعرفه به صورت پلکانی اعمال می شود. این مقام مسئول در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان کرد: اجازه داده شده ۲۰ تومان از این رقم که جریمه نیست در جاهایی مصرف شود که مقاصد آن هم در قانون مشخص شده است. گرچه دنبال این هستیم که برای بالانس درآمد ناشی از آب امید که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد خواهیم داشت، کار بگونه ای باشد که بیشتر از این ضرر ندهیم چون که شرکتهای آب و فاضلاب ضررده هستند و کمک هایی را باید از دولت بگیرند. اصلاح تعرفه برای مشترکان بد مصرف و پرمصرف است. کشفی اظهار داشت: رقم ۲۰ تومان مختص سال جاری نیست و سالهای سال در بودجه وجود دارد و پارسال ۱۵ تومان بود. این رقم پیش تر از مشترکان آب شهری گرفته می شد که سال جاری مجلس مصوب کرد برای مشترکان بالای الگوی مصرف باشد. این پول به خزانه واریز و برای آبرسانی به روستاها و عشایر تخصیص داده می شود. نام این جریمه نیست بلکه عوارضی است که از مشترک شهری در سالهای گذشته گرفته می شد و سال جاری مجلس مصوب کرد از مشترکان شهری با مصرف بالای الگوی مصرف گرفته شود. این رقم بعنوان عوارض در قبوض تعیین می شود. وی با بیان اینکه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال شفاف سازی نحوه دریافت آب بها هستیم و در سیستم ما کاملاً مشخص است، افزود: وقتی قبوض الکترونیکی می شود به آنهایی که معافیت کامل می گیرد و کسانی که برای آنها تعرفه های بیشتر اعمال می شود اطلاع رسانی می شود. کشفی در مورد صدمات وارده به تأسیسات آب و فاضلاب ناشی از قطعی برق هم اظهار داشت: خسارتی وارد نشده اما با عنایت به قطعی برق، در بعضی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه ها که به صورت پمپاژ آب ارسال می شود، قطعی آب داشتم. سال ها به دنبال تأمین اعتبار از منابع دولتی و داخلی هستیم تا بتوانیم تمام تأسیسات را به دیزل ژنراتورهای مورد نیاز تجهیز نماییم که در صورت قطعی برق، قطعی آب نداشته باشیم و در سالهای اخیر هم سامانه های اصلی مجهز شدند و در برنامه پایداری برق در صنعت آب و فاضلاب در صورت تأمین اعتبار، قطعی آب نداریم. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور درباره جمعیت زیر پوشش سیستم فاضلاب شهری و روستایی هم توضیح داد: ۵۱.۵ درصد جمعیت شهری زیر پوشش هستند و این شاید زیاد دقیق نباشد؛ در بعضی شهرها تصفیه خانه مکفی است اما شبکه نداریم و بر عکس. این به معنای آن است که به اندازه ۵۰ درصد بیشتر کار کردیم. در مناطق روستایی تکلیف ما در برنامه های پنجم و ششم این بود که ۸ درصد جمعیت روستایی از سیستم های مدرن فاضلاب برخوردار شوند که به علت عدم تأمین اعتبار در برنامه پنجم محقق نشد و مجدداً در برنامه ششم گنجانده شد. کشفی ضمن اشاره به پروژه جمع آوری فاضلاب ۷۰۰ روستای کشور که به علت شاخصهای زیست محیطی فاضلاب آنها باید زودتر جمع آوری شوند عنوان کرد: بر این اساس از بانک توسعه اسلامی وامی گرفته شد و دولت هم ردیف ریالی ایجاد کرد که با تکمیل پروژه ها در فاز اول که ۲۸۰ روستا را شامل می شود، جمعیت روستایی برخوردار از سیستم های مدرن فاضلاب به ۴ درصد می رسد که حالا این رقم یک درصد است. وی درباره تعاملات با عراق در زمینه آب و فاضلاب نیز اظهار داشت: با کشورهایی مانند عراق فعالیت ها بیشتر در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی است که در بخش پیمانکاران داخلی آب و فاضلاب بدنه فنی فاخری بوجود آمده و تقریباً تمام تصفیه خانه های آب و فاضلاب کشور توسط این پیمانکاران و مشاوران انجام می شود. بزرگترین تصفیه خانه های کشور در تهران، اصفهان و مشهد توسط شرکتهای ایرانی طراحی و نظارت و با پیشرفته ترین متدولوژی ها توسط پیمانکاران داخلی ایجاد می شود. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: این می تواند پتانسیل خوبی برای بازسازی زیرساخت های آب و فاضلاب عراق باشد که در چند سال قبل از بین رفته است و طبق مصوبه چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق، پیمانکاران و مشاوران ایرانی که هم اینک نیز در این کشور حضور دارند، قرار شد به صورت منجسم تر در عراق حضور بهتر و بیشتری داشته باشند. وی افزود: فعلاً بحث فاینانس در پروه های آب و فاضلاب عراق نداریم اما برای پیمانکاران ایرانی در عراق توسط دولت این کشور تأمین اعتبار می شود که با عنایت به بازار رقابتی گسترده در این کشور، کارهای ساخت و طراحی را انجام می دهند. کشفی ضمن اشاره به حضور بخش خصوصی ایران در ساخت تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ در کشورهایی مانند تانزانیا، کوبا و ونزوئلا، اضافه کرد: این میزان در مقابل توان بخش خصوصی کشور اندک است و باید توسعه پیدا کند. وی در مورد روند طرح های فاینانس طرح های آب و فاضلاب کشور با کشورهایی مانند چین در شرایط تحریمی موجود عنوان کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که از بانکهای توسعه زیادی وام دریافت کرده ایم. از بانک جهانی حدود ۸۰۰ میلیون دلار وام تابحال در بخش آب و فاضلاب گرفته ایم و همینطور حدود ۹۰۰ میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی و حدود ۸۰ میلیون یورو دیگر نیز از بانک اکو وام دریافت شده است. کشفی اظهار داشت: ایران جزو معدود کشورهایی است که اجازه دارد پیمانکاران آن به صورت داخلی انتخاب شوند و از حضور پیمانکاران خارجی جلوگیری نمی گردد ولی اساسا مزیت رقابتی با پیمانکاران داخلی است. در جاهایی که وام گرفته شده بعنوان نمونه در شیراز، گیلان، مازندران، مشهد و تهران اغلب بیشتر از ۹۰ درصد پروژه ها را پیمانکاران ایرانی برنده شده اند اما فاینانس خارجی است. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور خاطرنشان کرد: در مورد فاینانس، بر مبنای قانون آن کشور باید درصدی از تجهیزات در کشور مبدا تأمین شود که وقتی فاینانسی در ۵ شهر خوزستان، شهر تهران و یا مشهد انجام شده، اغلب ترکیب و مشارکت، ایرانی شامل مشاوران و پیمانکاران هستند و بخش هایی که می شد در داخل تجهیزات آن تأمین شود بخشی از تجهیزات از خارج تأمین شده است. اما با عنایت به نسبتاً ارزانی ساخت داخل نسبت به خارجی، کشورهای فاینانس دهنده هم ترجیح می دهد که بخشی از تجهیزات در داخل ایران ساخته شود. او همینطور ضمن اشاره به یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب اظهار داشت: این بزرگترین خصوصی سازی دولت بوده و ۳۱ شرکت دولتی در این چارچوب منحل و با شرکتهای غیر دولتی شهری ادغام شده است.منبع:

1399/10/25
19:57:14
0.0 / 5
754
تگهای خبر: آب , ایستگاه , تحریم , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز