مطالب ام آی جی تی


دستورالعمل جدید آمریکا برای سقف قیمت نفت روسیه

دستورالعمل جدید آمریکا برای سقف قیمت نفت روسیه

امضای تفاهمنامه صندوق ملی محیط زیست و سازمان انرژی های تجدیدپذیر

امضای تفاهمنامه صندوق ملی محیط زیست و سازمان انرژی های تجدیدپذیر
بهترین مشاوره حقوقی

دادیاران عدالت پرور

دادیاران عدالت پرور

روند افزایشی قیمت نفت معکوس شد

روند افزایشی قیمت نفت معکوس شد
ساعت ۲۴؛

سهمیه بنزین آذرماه امشب شارژ می شود

سهمیه بنزین آذرماه امشب شارژ می شود
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران:

صنعت برق بعد از انقلاب پیشرفت شایان توجهی داشته است

صنعت برق بعد از انقلاب پیشرفت شایان توجهی داشته است
سلاجقه خبر داد

انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۳استان

انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۳استان
سخنگوی صنعت آب:

مشکلی برای تأمین آب کشور نیست

مشکلی برای تأمین آب کشور نیست

نفت روسیه در باک هفت میلیون خودروی آمریکایی

نفت روسیه در باک هفت میلیون خودروی آمریکایی

سدهای کشور فقط ۳۶ درصد آب دارند

سدهای کشور فقط ۳۶ درصد آب دارند
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز