یك مقام مسوول؛

اتصال گاز ۳۷ هزار مشترك زلزله زده غرب كشور

اتصال گاز ۳۷ هزار مشترك زلزله زده غرب كشور به گزارش ام آی جی تی سخنگوی شركت ملی گاز اظهار داشت: با وقوع زلزله كرمانشاه گاز ۴۳ هزار مشترك در مناطق زلزله زده قطع شد كه بعد از اطمینان از سلامت شبكه گازرسانی تابحال گاز بیش از ۳۷ هزار مشترك وصل شده است.


به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نفت؛ مجید بوجارزاده درباره روند گازرسانی به مناطق زلزله زده غرب كشور اظهار داشت: خوشبختانه با اجرایی شدن عملیات نشت یابی و بعد از حصول اطمینان از سلامت و ایمنی شبكه گازرسانی در غرب كشور بخصوص در منطقه سرپل ذهاب، هم اكنون گاز تمامی واحدهای نانوایی به منظور تامین بخش مهمی