فقدان كیفیت استاندارد در بنزین های مصرفی

فقدان كیفیت استاندارد در بنزین های مصرفی ام آی جی تی: «بنزین های ما استاندارد نیست و علت واقعی آلودگی هوا تنها بحث كیفیت خودروها نیست بلكه علت اصلی آن، مساله كیفیت بنزین است. آزمایش هایی كه بارها انجام شده است، فقدان كیفیت استاندارد در بنزین های مصرفی را تایید می كند. »به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «این روزها بحث آلودگی هوا به شدت ذهن همه مردم را به خود درگیر كرده است. بر اساس آمارهای موجود در ایام گذشته در سال ۹۶ شاید بتوان اظهار داشت كه تعداد روزهای آلوده در شهر تهران بیش از روزهایی با هوای سالم و پاك بوده است. دلایل بسیاری برای آلودگی هوا در شهرها وجود دارد؛ همچون كارخانه های صنعتی و توده های جوی كه از سمت كشورهای همسایه وارد كشور ما می گردد اما یكی از مهم ترین دلایل آلودگی های گسترده بخصوص در شهرهایی كه تراكم جمعیت و خودرو در آنها بسیار است، مساله كیفیت بنزین مصرفی در شهرهاست كه یكی از دلایل مهم آلودگی هوا در كلانشهرها به حساب می آید و رعایت كردن استاندارد بنزین مصرفی می تواند در زمینه كاهش آلودگی هوا بسیار موثر باشد. از طرفی مسئولان این حوزه بارها تاكید كرده اند سوختی كه در شهر تهران در اختیار مردم قرار می گیرد، استانداردهای لازم را دارد و بنزین با كیفیت یورو ۴ است. در این زمینه چند روز پیش رییس جمهور در برنامه ای تلویزیونی بیان كرده بود كه در شهرهای بزرگ كشور ما بنزین با استاندارد یورو۴ در جایگاه ها عرضه می گردد. با این حال او معتقد می باشد كه این مساله باید سراسری شود و در تمام شهرها بنزین را با چنین استانداردی در اختیار مردم قرار دهند. صحبت های رییس جمهور در حالی است كه معاون دادستان كل از انجام نمونه برداری از سوخت های مصرفی شهر تهران اطلاع داد و اظهار داشت كه نتیجه این نمونه برداری ها نشان داده كه استاندارد لازم در سوخت رعایت نمی گردد و در شهر تهران سوخت با استاندارد یورو۲ به مردم عرضه می گردد. با عنایت به گفته معاون دادستان و از آنجائیكه شهر تهران مهم ترین كلانشهر كشور به حساب می آید، تناقضی در گفته های رییس جمهور و معاون دادستان مشاهده می گردد. بدین سان اگر در شهر تهران هم استاندارد یورو ۴ برای بنزین رعایت نشود، به صورت یقین می توان چنین برداشت كرد كه در هیچ كلانشهر و حتی شهر كوچكی این استاندارد رعایت نخواهد شد.

وجود یك تناقض

حسن روحانی در گفت وگوی تلویزیونی كه دوشنبه شب برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در زمینه علت وجود بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و اقدامات دولت در این زمینه می گوید: حتما باید از پس این بحران برآییم و اقدامات هم در این زمینه شروع شده اما مساله این است كه باید بنزین و گازوییل در شهرهای بزرگ كه به صورت عموم آلودگی بیشتری دارند، استاندارد باشد. البته قدم های خوبی در این زمینه در كلانشهرها برداشته شده و اقدامات وزارت نفت در این زمینه قابل توجه است و گازوییل ما با گذشته بسیار متفاوت می باشد و همینطور بنزین در شهرهای بزرگ كه البته در همه شهرهای ما بنزین یورو ۴ نیست اما باید این كار سراسری شود. ما باید وسایل حمل و نقل عمومی برای مردم بیشتر نماییم تا در ایام آلودگی هوا ماشین های شان را بیرون نیاورند كه در این زمینه باید به شركت اتوبوسرانی و مترو كمك نماییم. ضمن این كه باید وسایل نقلیه ای را كه آلودگی هوا تولید می كند، حذف نماییم.

این در حالی است كه معاون دادستان كل در حقوق عامه اظهار داشت: در زمینه آلودگی هوا در شهر تهران اقدام به نمونه برداری از سوخت مصرفی كردیم و نمونه ها در آزمایشگاه های وزارت نفت و سازمان استاندارد انجام شد و هر دو اعلام نمودند كه سوخت های مصرفی استاندارد لازم را ندارد و به جای استاندارد یورو ۴، استاندارد یورو ۲ را دارند.

اهمیت استاندارد سوخت در كلانشهرها

تراكم جمعیت و تردد بالای خودروها در كلانشهرها به خصوص شهر تهران، این شهرها را به استفاده از سوخت باكیفیت نیازمند می كند، زیرا هر گونه قصوری در كیفیت سوخت و رعایت نكردن استاندارد به راستی جان عده زیادی را در پایتخت در معرض تهدید قرار می دهد؛ بخصوص كه در فصل های سرد سال به صورت طبیعی با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم و مساله عدم رعایت استاندارد لازم در مورد سوخت هم به این قضیه دامن خواهد زد؛ ازاین رو استاندارد كیفیت بنزین در كلانشهرها اهمیت ویژه ای پیدا می كند.

چالش كیفیت بنزین

بحث كیفیت سوخت در تهران چالشی است كه طی سال های اخیر بارها با آن مواجه بوده ایم و به مراتب رییس سازمان ملی استاندارد تاكید كرده بود كه نمونه های دریافت شده از وزارت نفت كه مورد آزمایش قرار گرفته، نشان داده است بنزین توزیعی، از كیفیت لازم برخوردار می باشد و مشكلی ندارد. چندی قبل نیره فیروزبخت درباره كیفیت بنزین های مصرفی در شهر تهران اظهار داشته بود: «هماهنگی برای نمونه گیری پایش كیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد صورت می گرفت ولی به علت شبهاتی در مورد هوای تهران كه آلوده است، دادستانی تهران هم تقاضای ورود به نمونه گیری پایش بنزین را داشت. با هماهنگی دادستان تهران و وزارت نفت، اقدام به نمونه گیری كرده ایم كه بر این اساس در سال ۹۵ عدد الفین ۹ شده است كه حداكثر مجاز آن، ۱۸ بوده كه ال