آرشیو مطالب : ابزار دقیق

صرفه جویی 2 و نیم میلیارد تومانی با بومی سازی قطعات در پارس جنوبی

صرفه جویی 2 و نیم میلیارد تومانی با بومی سازی قطعات در پارس جنوبی
یك مقام مسئول خبر داد:

سكوهای سرچاهی برای نصب در هندیجان بارگیری شدند

سكوهای سرچاهی برای نصب در هندیجان بارگیری شدند
معاون برق منطقه ای فارس و بوشهر اعلام كرد

سرمایه گذاری ۱۵۰میلیارد ریالی برای تأمین برق پایدار جزیره ی خارگ

سرمایه گذاری ۱۵۰میلیارد ریالی برای تأمین برق پایدار جزیره ی خارگ

آغاز ساخت داخل ۳۵ كالای پرمصرف صنعت گاز

آغاز ساخت داخل ۳۵ كالای پرمصرف صنعت گاز

سیلاب حریف سدهای تهران نمی گردد

سیلاب حریف سدهای تهران نمی گردد
در رویداد صنعت گاز صورت می گیرد

معرفی 36 نیاز صنعت گاز به شركت های دانش بنیان

معرفی 36 نیاز صنعت گاز به شركت های دانش بنیان

آزمایشگاه كالیبراسیون

آزمایشگاه كالیبراسیون
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز