آرشیو مطالب : خطرات

عامل قطعی مكرر برق پایتخت دستگیر شد

عامل قطعی مكرر برق پایتخت دستگیر شد
گزارش ام آی جی تی

ضرورت وجود LPG در سبد سوخت

ضرورت وجود LPG در سبد سوخت

سقوط بیشتر قیمت نفت از وحشت كرونا

سقوط بیشتر قیمت نفت از وحشت كرونا
طی هفته گذشته؛

۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در تهران با دستور قضایی مسدود شد

۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در تهران با دستور قضایی مسدود شد

انواع حفاظ امنیتی

انواع حفاظ امنیتی
در تهران بزرگ انجام شد:

پیشگیری از برداشت ۶۰ هزار متر مكعب از منابع آب زیرزمینی

پیشگیری از برداشت ۶۰ هزار متر مكعب از منابع آب زیرزمینی

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز