آرشیو مطالب : مشاغل


كنترل سیل در 280 هزار هكتار از مناطق بحرانی با اجرای آبخیزداری

كنترل سیل در 280 هزار هكتار از مناطق بحرانی با اجرای آبخیزداری

اخراج ۱۰ هزار نفر در غول نفتی BP

اخراج ۱۰ هزار نفر در غول نفتی BP
آژانس بین المللی انرژی هشدار داد:

بحران كرونا سبب افت تاریخی سرمایه گذاری جهانی در انرژی می شود

بحران كرونا سبب افت تاریخی سرمایه گذاری جهانی در انرژی می شود

ارسال پیامك انبوه تبلیغاتی رایگان

ارسال پیامك انبوه تبلیغاتی رایگان

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز