اصلاحیه مقررات تأمین برق مراكز استخراج ارزهای دیجیتالی ابلاغ گردید

اصلاحیه مقررات تأمین برق مراكز استخراج ارزهای دیجیتالی ابلاغ گردید پیرو مصوبه سیزدهم مرداد سال 1388 در مورد استفاده مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی از نیروی برق، اصلاحیه جدید توسط وزیر نیرو به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ گردید.


به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، متن اصلاحیه مقررات تأمین برق مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی بدین شرح است، تعاریف: واژه های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می گردند، مرکز استخراج رمزارزها: واحدی که، با دریافت مجوزهای لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای استخراج (ماینینگ) فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده استفاده می نماید.
تقسیم بندی اوقات سال: کل اوقات سال، بر مبنای شرایط تأمین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می شوند، اوقات نوع یک (اوج بحرانی): به دوره های زمانی اطلاق می گردد که به سبب عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می شود.
اوقات نوع دو (محدودیت دار): اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و برپایه محدودیت های تأمین سوخت نیروگاه ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می گردد. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می شود.
اوقات نوع سه (عادی): شامل کلیه اوقات سال به جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت دار) است.
مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می تواند مبادرت به سرمایه گذاری در زمینه استخراج ارزهای دیجیتالی (ایجاد زیرساخت ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاههای استخراج و دریافت انشعاب برق) نماید.
پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می شود و مبین ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج ارزهای دیجیتالی در مکانی معین است.
شبکه: مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می شود. منظور از عبارت "شبکه سراسری" و "شبکه وزارت نیرو" (موضوع بند (۴) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران و تبصره های ذیل آن)، همین مفهوم است.
استخر استخراج: جامعه ای از استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی که عموما با هدف حداقل سازی هزینه های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خویش را برای استخراج ارزهای دیجیتالی گرد هم می آورند.
شرکت برق: شرکت برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد. نیروگاههای تجدیدپذیر: نیروگاههائی که از منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمائی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می نمایند. نیروگاههای حرارتی: شامل نیروگاههائی (اعم از نیروگاههای بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با بهره گیری از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می نمایند. سایر عبارت ها و واژه ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.
نحوه تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها
تأمین برق مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی مشروط به تدارک و عرضه مجوز معتبر می باشد. تأمین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامین برق از راه نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامین برق از راه سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تأمین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود.
تأمین برق از راه نیروگاه های تجدیدپذیر، مراکز استخراج رمزارز، با هر میزان قدرت، می توانند برق مورد نیاز خویش را از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تأمین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، درصورتیکه انرژی مورد نیاز متقاضی بیشتر از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تأمین می شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.
تبصره ۱: درصورت درخواست متقاضی، شرکتهای برق مجازند بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی که برق مورد نیاز خویش را از راه نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین می کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار نمایند.
تبصره ۲: در مواردی که تأمین برق از راه انعقاد قرارداد بانیروگاه تجدیدپذیر صورت می گیرد، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال (میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.
تبصره ۳: بعد از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، درصورتیکه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ های فروش برق به مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می گردد.
تبصره ۴: درصورتیکه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.
تأمین برق از راه سرمایه گذاری در بهینه سازی، به منظور بهبود بهره وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می تواند در این عرصه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه جوئی انرژی ناشی از اجرای این طرح ها، بر مبنای دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.
تأمین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، در این حالت: متقاضی صرفا" مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تأمین نماید. اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی که برق مورد نیاز خویش را از راه نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداث تأمین می کنند، ممنوع می باشد. بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تأمین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می گردد.
اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکتهای برق، در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود، انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از راه نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می شود. انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از راه فیدر اختصاصی واگذار می شود. تغییر کاربری انشعاب های موجود به منظور فعالیت برای استخراج ارزهای دیجیتالی، مشروط به "اصلاح مجوز موجود" و یا "ابطال آن و اعطای مجوز جدید" امکان پذیر است.
تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج ارزهای دیجیتالی تنها در صورت صدور و عرضه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام نماید.
از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب هم وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.
تبصره: در هر یک از حالت های چهار گانه ی تأمین برق این گروه از متقاضیان، درصورتیکه درساعات اوج بحرانی اعمال محدودیت در تأمین برق الزامی شود، مطابق اولویت های اعلام شده از جانب وزارت نیرو اقدام خواهد شد.
تعرفه برق مراکز استخراج رمزارزها
بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی برابر با ۱۶۵۷۴ ریال تعیین می گردد. تبصره ۱: به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج ارزهای دیجیتالی در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع می باشد. در اوقات نوع دو (محدودیت دار) بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می شود.
تبصره ۲: نرخ فوق برپایه متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک مرتبه توسط شرکت توانیر اصلاح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.
بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می گردد. علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و برپایه ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر مبنای قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد می گردد. با این وجود، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ عرضه پروانه بهره برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت می باشد. بعد از آغاز بهره برداری و عرضه پروانه بهره برداری، بهای برق بر مبنای قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود. در صورت احتیاج به راه اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره راه اندازی برای مدت محدود، با بیان وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز) خواهد بود.
برق مصرفی مراکز استخراج ارزهای دیجیتالی که بر مبنای تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می شوند علاوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف می باشند. لیست مراجع ذی صلاح متعاقبا توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد. به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تأمین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر مبنای برآورد مابه التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید.
سایر شرایط
شرکتهای برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیر مجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر مبادرت به استخراج رمز ارز می نمایند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده کنندگان، نسبت به دریافت هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با عنایت به ماده «۱» قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمایند.
شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه های زمانی) در ارتباط با مجموع ساعات اوج مصرف را اطلاع رسانی نماید.
تبصره: با توجه به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اعمال محدودیت در ارتباط با ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمز ارز) به صورت خودکار صورت پذیرد.
شناسایی متخلفین مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می گردد، مشخص می شود. گفتنی است که این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می شود.
منبع:

1400/01/19
11:36:22
0.0 / 5
351
تگهای خبر: آب , انرژی , انرژی فسیلی , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز