آرشیو مطالب : CNG

گزارش ام آی جی تی؛

عبور از خام فروشی مهم ترین اولویت وزارت نفت دولت سیزدهم

عبور از خام فروشی مهم ترین اولویت وزارت نفت دولت سیزدهم
گزارش ام آی جی تی؛

حریق در پالایشگاه تهران

حریق در پالایشگاه تهران
گزارش ام آی جی تی؛

۶ اجبار اقتصادی برای توسعه اتوگاز

۶ اجبار اقتصادی برای توسعه اتوگاز

اجاره انبار كانتینری

اجاره انبار كانتینری
وزیر سابق نفت :

۶ سال زمامدار بودید، می گویید نگذاشتند كار كنید؟!

۶ سال زمامدار بودید، می گویید نگذاشتند كار كنید؟!

اجاره انبار كانتینری

اجاره انبار كانتینری

انبار نگهداری كالا تهران

انبار نگهداری كالا تهران
گزارش ام آی جی تی

یك میلیون خودرو LPG سوز، پاسوز تصمیم غلط وزارت نفت

یك میلیون خودرو LPG سوز، پاسوز تصمیم غلط وزارت نفت
وزیر نفت:

مخزن CNG به تعداد كافی در دسترس نیست

مخزن CNG به تعداد كافی در دسترس نیست

مصرف بنزین در كشور ۳۰ درصد كاهش پیدا كرد

مصرف بنزین در كشور ۳۰ درصد كاهش پیدا كرد
پس از سهمیه بندی

مصرف بنزین چقدر كم شد؟

مصرف بنزین چقدر كم شد؟
در گزارش ام آی جی تی مطرح شد

درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی دولت با ورود گاز مایع به حمل و نقل

درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی دولت با ورود گاز مایع به حمل و نقل

خودروی خویش را در مراكز معتبر گازسوز كنید

خودروی خویش را در مراكز معتبر گازسوز كنید

تدبیر دولت برای كاهش مصرف بنزین

تدبیر دولت برای كاهش مصرف بنزین
یك مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد مطرح كرد؛

شرایط مطلوب استانداردسازی جایگاه های CNG

شرایط مطلوب استانداردسازی جایگاه های CNG
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز